Labradorforum - Gebruikersvoorwaarden

Door het bezoeken/gebruiken van het Labradorforum, ga je automatisch akkoord met de hierna volgende voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met één van die voorwaarden, bezoek/gebruik het Labradorforum dan niet langer.
We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zullen je daar -waar mogelijk- van op de hoogte houden. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Als je niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van het Labradorforum en laat je account verwijderen. Als je wel gebruik blijft maken van het Labradorforum, ga je automatisch akkoord met de wijzigingen.

Je verklaart geen uitlatingen te plaatsen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden of uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen. Als je dit toch doet, kan dit leiden tot een onmiddellijke en permanente uitsluiting en waarschuwen we, als we dit nodig vinden, je internetprovider. Je IP-adres wordt bij registratie en bij iedere post opgeslagen, waardoor we het volgen van de voorwaarden kunnen afdwingen.

Je gaat ook akkoord met het feit dat het Labradorforum het recht heeft om op ieder moment een onderwerp of een bericht te verwijderen, te verplaatsen of te sluiten. Als gebruiker sta je ook toe dat jouw opgegeven informatie in onze database wordt opgeslagen. Deze informatie wordt nooit zonder jouw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij een rechter hierom vraagt. Het Labradorforum is niet verantwoordelijk als je gegevens door een forumhack toch openbaar gemaakt zouden worden.


Terug naar aanmeldvenster